Сестра ми иска да живее

Сестра ми иска да живее

Издaтелство "Български писател" 2006г.
ISBN-10: 954-443-575-1
ISBN-13: 978-954-443-575-2

Благодарност!

Имената, благодарение на които книгата измина пътя от масичката ми за писане до масичката на човека, който я чете.
Славка Занева
Галя Митова
Даниела Цанкова
Красимир Криводолски
Желю Стайков
Ангел Кирков

Благодаря Ви!
Генадий Велчев

Изтеглете цялата книга

Издухвам праха от машината и започвам да пиша, цели осем месеца не съм правил това - почивах, както казвах, след шест години на писане без прекъсване, в София съм, вкъщи, пред машината. Преди 48 часа бях на друго място, в родния си град – в Разград, където погребах татко. Там през нощта дойде заглавието, с което започвам.

Comment

Заспивай, приятелю,
ми казаха думите,
ние ще останем
край тебе във
кръг. Думите
станаха моята
кръв.

Comment

Аз поставям
думи в тишината,
тя разцъфва
с тези коренчета
на нещата.

Comment

В къщата, в която
не може да се спи,
има толкова движения
на пръсти и коси,
на кротки думички
в нощта – на
плискаща към утрото
вода – ето, аз
съм у дома.

Comment

Никой не иска да бъде беден,
а ние вече сме и то за дълго.
Ние сме завързани за бедността
и тя е разцъфтяла, и тя е нашата
сестра и брат, баща и майка, отглежда
нашите деца. Не можем да я
мразим, защото е завързана за нас,
защото с нас гладува и носи същите
обидно парцаливи дрехи, и очите й са
тъжни и не вижда никаква надежда,
да бъде пепеляшка във дома ни,
да бъде Богородица или княгиня Райна,
която шие на въстанието знаме.
Сестра ми е ужасно уморена
да ражда, да умира и да стреля,
сестра ми иска да живее просто не в
това, а в друго време. Днес на
осми март, ръцете ми растат
от глад, ръцете ми са толкова големи,
че могат да преместват и
самото време.
8.03.1992 г.

Comment

© 2024 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД